PROFIL


MAJLIS JURULATIH KEBANGSAAN
PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA


1.            LATAR BELAKANG
Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan dalam tahun 1957, terdapat hanya tiga orang Jurulatih Bertauliah iaitu: Cik Mary Bowers, Cik Chan Lam Mun dan Cik Fakhitah.
Menjelang tahun 2003, terdapat hanya 35 orang Jurulatih Bertauliah. Kini Persatuan Pandu Puteri Malaysia akan mencapai usia 100 tahun pada tahun 2017. Jumlah Jurulatih Betauliah masih belum sampai 100 orang.

Majlis Jurulatih Kebangsaan, Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah ditubuhkan pada akhir tahun Sembilan puluhan sebagai satu platform untuk mengumpulkan kesemua jurulatih yang ada. Selain itu, adalah untuk membantu dalam menghasilkan Skim Latihan Persatuan Pandu Puteri Malaysia bagi tujuan mendapat akreditasi World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
  
Pada Jun 2007, Majlis Kebangsaan telah menerima usul agar Majlis Jurulatih Kebangsaan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.2.             KEAHLIAN

                Keahlian Majlis Jurulatih Kebangsaan, Persatuan Pandu Puteri Malaysia terdiri daripada:
o    Jurulatih Bertauliah
o    Jurulatih Khas
o    Bakal Jurulatih – sekurang-kurangnya telah lulus Ujian Quarter Master dan Juru Pertolongan Cemas.3.             MATLAMAT MAJLIS JURULATIH KEBANGSAAN 

                Majlis Jurulatih Kebangsaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai matlamat seperti berikut:
o    meningkatkan bilangan Jurulatih Bertauliah Persatuan Pandu Puteri Malaysia
o    memantapkan pengetahuan dan kemahiran pemimpin dalam kejurulatihan
o    memperluaskan jaringan pintar di peringkat Cawangan, Kebangsaan dan Antarabangsa.


4.             BIDANG TUGAS MAJLIS JURULATIH KEBANGSAAN

                4.1          Mengendalikan latihan di semua peringkat
                4.2          Menyemak Skim Latihan Dewasa dari masa kesemasa.
                4.3          Mengenal pasti penguji untuk ujian tertentu seperti Lesen Perkhemahan dan Jurulatih.
                4.4          Mengendalikan Latihan Peringkat Kebangsaan setiap tahun.
4.5          Mengendalikan Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Majlis Jurulatih Kebangsaan dan memilih tujuh (7) Ahli Jawatankuasa Majlis Jurulatih Kebangsaan, Persatun Pandu Puteri Malaysia.
4.6          Menghasilkan bahan-bahan rujukan untuk program dan latihan.
4.7          Berkerjasama dengan Pesuruhjaya Bahagian dalam merancang, mengurus dan melaksanakan
                Latihan / kursus / acara / aktiviti / program bahagian masing-masing.
4.8          Berkerjasama dengan Pesuruhjaya Bahagian merancang, mengurus dan melaksanakan acara
                berkaitan peningkatan kemahiran dan program pandu puteri.
4.9          Bersama Pesuruhjaya Bahagian menguruskan program berkaitan dengan anugerah seperti,
                Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya dan Anugerah Pandu Puteri Raja.
4.10        Menguruskan penambahan bilangan jurulatih bertauliah dalam semua kategori pandu puteri. 5.             PERWAKILAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA

Majlis Jurulatih Kebangsaan menghantar 10 perwakilan  dan tiga (3) pemerhati ke Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.
               

6.             PENDAFTARAN

Semua Jurulatih yang bertauliah diminta memaklumkan kepada Majlis Jurulatih Kebangsaan supaya
mereka boleh didaftarkan dan nama mereka dimasukkan ke Senarai Jurulatih Kebangsaan.


SURAT PENUBUHAN MAJLIS JURULATIH KEBANGSAAN

Persetiaan Pandu Puteri

Bahawa Dengan Sesungguhnya
Saya Berjanji Dan Bersetia
Dengan Sedaya Upaya
Menunaikan Kewajipan Saya
Kepada Tuhan
Raja Dan Negara Saya Malaysia
Menolong Orang Setiap Masa, dan
Mematuhi Undang-Undang Pandu Puteri

Piagam
Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:
Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti
Menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang tulin melalui Program Pandu Puteri
  • Melahirkan ahli yang berkaliber
  • Menonjolkan ahli yang mempunyai nilai-nilai murni
  • Menampilkan ahli sebagai warga negara yang sihat dan berguna
  • Menggalakkan ahli berbakti secara sukarela tanpa apa-apa ganjaran

Visi Dan Misi
VISI:
Menerajui perkembangan potensi gadis dan wanita untuk membawa perubahan.
VISION:
Taking the lead in developing the potential of girls and women for change.

MISI:
Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai komitmen melahirkangolongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai Pandu Puteri demikepentingan nusa, bangsa dan antarabangsa.
MISSION:
Girl Guides Association Malaysia is committed to develop girls andwomen of caliber through internationalization of Girl Guidingknowledge, skills and values to benefit the society and country.

0 comments:

Post a Comment